perjantai 22. helmikuuta 2013

Hankkeen tavoitteet


Espoon musiikkiopiston (EMO) TeknoEmo-hankkeiden (2007-2012) tavoitteena oli kehittää musiikkiopiston teknologista oppimisympäristöä etsimällä ja testaamalla uusia teknologisia apuvälineitä monipuolistamaan ja tehostamaan musiikin opiskelua. Lisäksi tavoitteena oli kehittää musiikkiteknologian opetusta, sen oppisisältöjä ja työtapoja, sekä suunnitella ja vakiinnuttaa tarkoituksenmukaiset ja toteutettavissa olevat kurssimoduulit ja testata niiden toimivuutta käytännössä.

TeknoEmo-hankkeiden ydinajatuksena oli alusta asti teknologian valjastaminen luovuuden käyttöön niin opettajille kuin oppilaillekin, sekä madaltaa kynnystä tutustua teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin musiikin opiskelussa. Erilaisia laitteita ja toimintatapoja testaamalla löydettiin musiikkiopiston arkeen sopivia musiikkiteknologisia ratkaisuja, kuten helppokäyttöisiä laitteita ja ohjelmistoja, joiden käyttämiseen ja soveltamiseen opettajia ja oppilaita on opastettu ja koulutettu. Toimivat laite- ja ohjelmistoratkaisut sekä laitteiden helppo saatavuus ovat rohkaisseet opettajia uusien pedagogisten työtapojen kehittämiseen teknologiaa hyödyntämällä. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti