perjantai 22. helmikuuta 2013

Hyviä käytänteitä


Hankkeen varrella on kehitetty ja kirjattu muistiin käytännössä testattuja ja hyväksi todettuja työskentelytapoja opetuksen ja oppimisen tueksi. Seikkaperäisemmät selostukset hyvistä käytänteistä löytyvät tästä linkistä:
Hyvät käytänteet soiton-, laulun- ja ryhmäopetuksessa

Oppituntien tallentaminen
      Oppilaan soittotunnin tallentaminen äänittämällä tai videoimalla auttaa oppilaan kotiharjoittelussa. Tallenteet auttavat oppilasta muistamaan tunnilla käytyjä asioita ja opettajan antamia harjoitteluohjeita.
      Opettaja voi lähettää tallenteet oppilaalle sähköpostiin tai jakaa ne vaikka salasanasuojatulle internet-palvelimelle, josta oppilas voi käydä ne lataamassa omalle kotikoneelle.
      Suosituimmat tallennuslaitteet EMOn opettajien keskuudessa ovat Zoom-äänentallennin sekä Zoom äänen- ja kuvantallennin, jotka ovat paitsi helppokäyttöisiä, myös pienikokoisia. Molemmissa malleissa oleellista on myös riittävän hyvä äänenlaatu verrattuna esim. tietokoneen tai älypuhelimen mikrofoneihin.

Säestyspankki
·      Oppilaan on mahdollista harjoitella nyt myös kotona säestyksen kanssa TeknoEmon materiaalisivustolla olevan säestyspankin avulla.
·      Säestyspankkiin on kerätty eri soitinten suosittujen kappaleiden säestysosuuksia soitonopettajien ehdotusten perusteella
·      Säestysten äänittäminen toteutettiin Yamaha disklavier –pianon avulla.
·      Säestykset ovat sekä audio- että MIDI-formaatissa. Midi-formaatissa on mahdollista harjoitella säestyksen kanssa eri tempoissa ja myös transpositiot (sävellajin muutokset) ovat mahdollisia.

Taulutietokone soittotunnilla
·      Taulutietokoneella on mahdollista opetustilanteessa kuvata oppilaan soittoa ja katsoa se tunnilla oppilaan kanssa yhdessä. Oppilaalla on näin mahdollisuus tehdä itse havaintoja mm. soittoasennostaan ja motivoitua paremmin kehittämistä vaativiin asioihin.

Tukimateriaali verkossa
·      www.soitinpolku.fi sisältää erityisesti jousisoitinten ja puhallinsoitinten vasta-aloittaneille oppilaille ja heidän huoltajilleen tukimateriaalia kotiharjoitteluun. Sivustolla mm. opastetaan soittimen kokoamisessa (puhaltimet) sekä hyvän soittoasennon löytämisessä.
·      Hanke on ollut teknisenä tukena myös opettajien omien nettisivujen teossa, ks. esim. www.pianopolku.net

Keyboardit musiikin perusteiden opetuksessa
·      Musiikin perusteiden tunneilla kirjoitetaan melodioita ja harmonioita, joita on usein vaativaa yrittää kuulla mielessään vain kynää ja paperia apuna käyttäen. Kuulokkeilla varustetut koskettimistot tuovat opittavat asiat konkreettisemmaksi, kun oppilaat voivat ne itse tuottaa ja kuulla.


Äänitiedostot sointuharjoittelun tukena
·      Musiikin perusteiden tunnilla sointujen harjoittelu on perinteisesti tehty laulaen sointujen säveliä, mikä on saattanut olla joillekin oppilaille epämotivoivaa ja työlästäkin. Valmiit äänitiedostot tarjoavat mahdollisuuden harjoitella sointuketjuja monin eri tavoin, sekä ryhmässä että yksin kotona.
·      Sointuharjoituksiin liittyvät äänitiedostot ladataan nettisivulle, jonne oppilaat pääsevät oppituntien lisäksi myös kotona harjoitellessaan. Äänitiedostot ovat helppoja käyttää, harjoitusta voi toistaa tarvittavan määrän ja sointusarjan kuuntelun voi keskeyttää halutessaan. Näin ollen se vähentää myös hitaammin työskentelevän oppilaan paineita.

Taulutietokone musiikin perusteiden opetuksessa
·      Musiikin perusteissa harjaantumista vaativat harjoitukset on perinteisesti tehty kynää ja paperia käyttäen. Taulutietokoneille on nykyään saatavissa esim. musiikin yksityiskohtien hahmottamiseen harjaannuttavia pelejä, joita voidaan luokassa pelata vaikkapa pareittain.

Verkkopelit musiikin perusteiden opetuksessa
·      Musiikin perusteiden (eli musiikin teorian) harjoitukset on perinteisesti tehty kynän ja paperin avulla toistamalla oikeita ratkaisuja. Multimediaa hyödyntävät oppimispelit antavat oppilaalle reaaliaikaisen palautteen, mikä motivoi sitä kautta oppimaan uutta sekä kertaamaan jo opittua tehokkaammin.
·      Oppimispelit käsikirjoitetaan, pelit toteutetaan esim. Flash-tekniikalla ja ladataan verkkosivulle oppilaiden käytettäväksi. Niitä voidaan käyttää oppitunneilla joko omilta päätteiltä, älytaululta tai oppilaat voivat pelata niitä kotona.

Oppikirjojen älytauluversiot
  • Musiikin perusteiden opetuksessa oppikirjat (Musiikkiseikkailu, WSOY) on heijastettu oppituntitilanteessa älytaululle (näköiskirja), ja tarvittavat tehtäviin liittyvät merkinnät tehty sähkökynillä oppilaiden kanssa reaaliajassa. Helpottaa oppilaille opetuksen seuraamista ja muistiinpanojen tekoa erityisesti nuorten oppilaiden ollessa kyseessä. Älytauluversion luojalla on oltavat käytettävän materiaaliin kaikki oikeudet. http://www.musiikkiseikkailu.com/etusivu.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti