sunnuntai 24. helmikuuta 2013

Opettajien ohjaus ja tukiNäppärän kokoisissa äänityslaitteissa on myös
hyvä äänenlaatu.


TeknoEmo-hankkeen yhtenä päätavoitteena oli tuoda ajanmukainen opetusteknologia musiikkioppilaitoksen perinteisen soiton-, laulun ja erilaisten ryhmäaineiden opetuksen tueksi. Opettajien teknologisia valmiuksia lähdettiin järjestelmällisesti kehittämään tarjoamalla opetusta laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Opettajille järjestetään myös hankkeen päätyttyä tukea ja ohjausta kaikissa opetukseen, tuntisuunnitteluun, yhteydenpitoon ym. liittyvissä teknisissä tarpeissa. Oppilaitoksen teknologiamyönteinen ilmapiiri on hankkeen myötä kehittynyt. Moni opettaja on myös rohkaistunut keksimään uusia pedagogisia sovelluksia tekniikan avulla.Opettajien ohjaus on tarvelähtöistä: Tukea ja apua annetaan erityisesti niihin tietoteknisiin haasteisiin, joita opettajat työssään kohtaavat. Laitteiden yleisesittely ja peruskäytön opettelu toteutetaan ryhmäopetuksena, mutta opetuksen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ryhmäopetuksena on toteutettu mm. yleisesittelyt äänen tallentamisesta ja jakelusta Zoom-tallentimella, nuotinkirjoitusohjelmistojen esittely sekä esittely videotallenteen tekemisestä ja jakelusta.
Henkilökohtaisen ohjauksen ansiosta opettajat ovat pystyneet ottamaan tehokkaasti teknologiaa käyttöön opetuksessaan haluamallaan tavalla. Näin teknologian hyödyntäminen on tullut aidosti osaksi monien opettajien pedagogisia työtapoja, ja toimivien käytäntöjen jakaminen kollegojen kesken on innostanut yhä useampia opettajia tutustumaan uuden teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin (esim. oppituntien tallentaminen ja säestyspankin käyttö).

Henkilökohtaisessa tai pienryhmätyöskentelyssä ratkaistaan usein akuutteja tarpeita, kuten esimerkiksi tulevan luokkakonsertin tallentamisen ja jälkikäsittelyn vaatimat toimet tai uuden oppimateriaalin tuottamisen mukanaan tuomat tekniset haasteet (esim. verkkojakelu, nuotinkirjoitusohjelmat). Henkilökohtaisessa ohjauksessa opettajat saavat käyttöönsä käytännönläheisiä toimintamalleja, jotka tehostavat teknologian hyödyntämistä ja antavat uusia näkemyksiä opetuksen toteuttamiseen. Henkilökohtaista ohjausta opettajat ovat saaneet mm. seuraavien ohjelmistojen käytössä: Mac Os X –käyttöjärjestelmä, Finale, Sibelius, Wave burner, iMovie, Final cut, iTunes, GarageBand, Logic, ProTools, 4 Shared, YouTube.

Opettajien teknologiseen tukeen on varattu lukuvuodessa 2-4 viikkotuntia.

 Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä, laitelainaus

Opettajien vapaassa käytössä on yksi tietokoneluokka laitteineen sekä laaja valikoima äänen- ja kuvantallennuslaitteita sekä muita asiaan kuuluvia välineitä (mm. mikrofonit, jalustat, kuulokkeet, ks. tarkemmin luku 4). Laitteita annetaan opettajien käyttöön tarpeen mukaan ja niiden käyttöön annetaan tarvittaessa opastusta. Laitteiden lainaaminen tapahtuu teknologian vastuuopettajien kautta. Tietojen ja taitojen karttuessa useat opettajat ovat myös hankkineet enenevässä määrin omia laitteita ja tietokoneita opetuskäyttöön

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti